Filipinski videochat

ALI u ovom trenutku — upis je OTVOREN

Registracija je moguća samo ako postoji ili ankete na društvenoj mreži. U slučaju neravnoteže između upitnika muškaraca i žena, uprava je u pravu ograničiti registraciju novih korisnika jednog od spolova. Na filipinski video chat je zabranjeno koristiti grube vokabulara u komunikaciji na web stranici. U slučaju neravnoteže između upitnika muškaraca i žena, uprava je u pravu ograničiti registraciju novih korisnika jednog od spolova

About